Blog ma na celu popularyzowanie rowerowych wycieczek po Łodzi i regionie łódzkim.
Znajdziesz tu opisy tras, zdjęcia miejsc, ludzi i zdarzeń oraz krótkie filmy.
Miasto Łódź i województwo łódzkie są naprawdę piękne !
Zobaczysz, że "ONI są wszędzie", wszystko się łączy i odbija w tablicach !
Zachęcam do czynnego wypoczynku i powodzenia na trasach !!!

WYCIECZKA Nr 396 "Regnów"

TRASA WYCIECZKI i DANE STATYSTYCZNE
Rokiciny Kolonia - Rokiciny - Albertów - Wilkucice Małe - Wilkucice Duże - Eminów - Budziszewice - Józefów Stary - Mierzno - Rękawiec - Nowiny - Lesisko - Stanisławów Studziński - Teodozjów - Paulinów - Studzianki - Czerniewice - Lipie - Krzemienica - Chociw - Sierzchowy - Mała Wieś - Brzozówka - Sanogoszcz - Cielądz - Regnów - Komorów - Pukinin - Rawa Mazowiecka - Chrusty - Zarzecze - Dziurdzioły - Nowe Byliny - Teklin - Wolica - Feliksów - Naropna - Żelechlinek - Karolinów - Ignatów - Redzeń Stary - Redzeń Nowy - Będzelin - Nowe Chrusty - Rokiciny Kolonia 
[4.08.2015. - 124.4 km, 24 km/h, 5:10:38 h]
ZDJĘCIA               FILMY             GPS   
Trasa WYCIECZKI Nr 396.
Wczoraj przyjechałem na swoją działkę - BAZĘ WYPADOWĄ we wsi Rokiciny Kolonia. Wykosiłem trawnik, posprzątałem tu i tam, trochę odpocząłem, a dziś jadę do... Regnowa !!!
Pogoda jak marzenie ! Jest bardzo ciepło i mam ogromna ochotę na dalsze poznawanie regionu łódzkiego. Sierpniową wycieczkę zaczynam pod leśniczówką Leśnictwa Rokiciny, która znajduje się przy ul.Reymonta 40.
Wjeżdżam w rokiciński las i kieruję się na wschód do wsi Albertów.
NA TRASIE DO REGNOWA
Droga pożarowa na odcinku Eminów - Budziszewice.
Wieś Józefów Stary w gm.Budziszewice.
Witacz Gminy Żelechlinek za wsią Rękawiec.
Osada Nowiny w gm.Żelechlinek.

Coraz więcej takich widoków na polskiej wsi : zielonka sprasowana w bele i owinięta białą folią.
Stanisławów Studziński - świetlica wiejska.
Studzianki - drewniany młyn na rzeką Krzemionką.
Czerniewice - zobacz więcej WYCIECZKA Nr 183.
Nad stawem we wsi Sierzchowy. Byłem tutaj niedawno - WYCIECZKA Nr 383.
Cielądz - WYCIECZKA Nr 391.
Cielądz - malowniczy staw w centrum wsi.
Cielądz - droga woj. nr 707. Za Urzędem Gminy skręcam w prawo na Regnów.
Wieś Łaszczyn - duży zakład ogólnobudowlany.
Po trzech godzinach pedałowania docieram do miejscowości Regnów, którą obrałem sobie za główny cel dzisiejszej wycieczki. Jest to duża wieś gminna w powiecie rawskim.
Najstarsza wzmianka historyczna o Regnowie pochodzi z 1374 roku, kiedy miejscowość ta została wspomniana jako jedna z głównych rezydencji księcia mazowieckiego Siemowita. Tak się prezentuje Gminny Ośrodek Kultury w Regnowie.
Krzyż i rzeźba średniowiecznego woja przed budynkiem GOK. Rzeźbę wykonał Zenon Frąckiewicza w 2008 roku (pomysłodawcy Tomasz Wojdalski i Czesław Popławski).
W tym samym obiekcie znajduje się biblioteka publiczna.
Zespół Szkół w Regnowie.
W skład placówki wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum im.Władysława Ciasia.
Na budynku zawieszona jest pamiątkowa tablica z wizerunkiem patrona i napisem :
"Władysław Ciaś (1894-1942) patron Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Regnowie.
1927-1941 kierownik Szkoły w Regnowie
26.09.1942 r. zamordowany w Oświęcimiu
1848 r. powstanie Szkoły w Regnowie
18.10.1985 r. nadanie imienia Szkole Podstawowej w Regnowie
01.09.1999 r. powitanie Gimnazjum w Regnowie
16.10.2009 r. nadanie imienia Gimnazjum w Regnowie".
W korytarzy szkolnym zawieszona jest tablica ze zdjęciami z uroczystości "Nadania imienia Gimnazjum 16.X.2009 r.".
Za budynkiem szkoły znajdują się obiekty sportowe. Na tym boisku rozgrywają mecze w klasie A zawodnicy klubu "Sokół" Regnów.
Obok boiska zbudowano nowoczesny plac zabaw dla dzieci.
Urząd Gminy w Regnowie. Gmina zajmuje zajmuje obszar 45,6 km² i zamieszkuje ją ponad 1800 osób skupionych w 12 sołectwach.

Jest to najmniejsza pod względem liczby mieszkańców gmina województwa łódzkiego.
W Gminie Regnów realizowanych jest szereg projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej. M.in. "Program aktywizacji społeczno-zawodowej".
Gmina Regnów jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Obszar LGD obejmuje terytoria sześciu gmin, z czego pięć należy do powiatu rawskiego : Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów oraz Sadkowice, natomiast szósta Gmina Kowiesy należy do powiatu skierniewickiego.
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Regnowie. Jest bankomat !
Główna ulica w Regnowie i skrzyżowanie z drogą na Kazimierzów.
W budynku przy skrzyżowaniu ma swoją siedzibę m.in. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Regnowie.
Gospodarstwo i dom sołtysa wsi Regnów.

Główną atrakcją turystyczną wsi jest kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Świątynia jest wzniesiona w stylu późnobarokowym, trzynawowa, o powierzchni użytkowej wnętrza ponad 500 m2. Do jej najcenniejszych zabytków zalicza się : obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVIII w.), rzeźbę gotycką "Pieta" (XV w.), ołtarz główny (styl rokokowy XVIII w.), krzyż procesyjny, figurkę Zmartwychwstałego Chrystusa, chrzcielnicę, ambonę (styl rokokowy, XVIII w.) oraz tablicę erekcyjną w ścianie południowej z XVIII wieku.
Figura Jezusa Chrystusa na placu przykościelnym. Pierwsza świątynia i parafia w Regnowie powstały dzięki księciu Konradowi Mazowieckiemu w I połowie XIII wieku. W połowie XVI w. stał na obecnym miejscu kościół drewniany pod patronatem królewskim. Na początku XVIII w. dzierżawę wsi królewskiej objął Wojciech Lanckoroński, Marszałek Trybunału Królewskiego.
Figura Matki Bożej na placu przykościelnym. W 1774 roku za zgodą Króla Augusta III Sasa dzierżawę dzierżawę regnowską otrzymuje syn Wojciecha Franciszek Lanckoroński, starosta rawski. On w roku 1764 ufundował obecny kościół na miejscu spalonego w 1762 r. kościoła drewnianego.
Konsekracja nowego kościoła odbyła się w 1772 roku. Od XIX w. rozpoczynają się i trwają dziesiątki lat bardzo kosztowne remonty tego kościoła (dachy, wieże, gzymsy zewnętrzne). Koszty pokrywał dziedzic, ogół parafian oraz sam proboszcz, a od połowy ubiegłego wieku wszelkie starania o remonty kościoła mieli na swojej głowie głównie parafianie.
W XXI wieku wszystko zmienia się na lepsze, bo np. "Budowa parkingu przy kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny w Regnowie", została współfinansowana z "Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Koszt dofinansowania 194.918 zł.
Dom parafialny Parafii Regnów.
W Regnowie realizowany jest także "Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2014" finansowany przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD.
Piękny dom z czerwonej cegły przy uliczce dochodzącej do parkingu przykościelnego.
Szosa wylotowa z Regnowa - skrzyżowanie z drogą na Rylsk.
Cmentarz parafialny w Regnowie. Na bramie wejściowej zawieszony jest napis "Uszanuj miejsce swojej przyszłości".
"Ś.P. ks. Wojciech Nejman Proboszcz Parafii Regnów żył lat 72, zmarł d. 8 lutego 1902 r. Pokój jego zacnej duszy".
"Ś.P. Katarzyna Kozieł żyła lat 72, zm. 1 stycznia 1909 r.".
"Ś.P. ppłk Hieronim Ligocki Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari, Nauczyciel, komendant Obwodu Rawskiego B.Ch. odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Walecznych. Cześć Jego Pamięci. Janina Ligocka z d.Wojciechowska 1918-2010".
Przez Regnów przebiega niebieski szlak rowerowy "Ziemi Rawskiej". Może kiedyś tam uda mi się go przejechać...
Ruszam na zwiedzanie północnej części Regnowa.
Kanał Regnowski.
Skład opału w Regnowie.
Punkt skupu owoców.
Skrzyżowanie z drogą na Pągów.
Stoi przy nim kapliczka z formie krzyża "Przez mękę i konanie Twoje wybaw nas Panie. Fundator Szewczyk Tomasz 1948".
Tablica wjazdowa do sąsiedniej osady Nowy Regnów.
W Regnowie i całej okolicy pełno jest gospodarstw sadowniczych. Sadownictwo jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią rolnictwa w powiecie rawskim.
Akurat teraz jest pora zbiorów wiśni. Małe drzewka są dosłownie oblepione soczystymi owocami
Remiza strażacka OSP Regnów.
Gminny Ośrodek Zdrowia i apteka.
Jeden z wielu starych domów w Regnowie.
Obecnie w Regnowie realizowana jest spora inwestycja - budowa zbiornika retencyjnego na Kanale Regnowskim.
Akwen budowany jest na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Projekt realizuje firma "INMEL" z Poznania.
Zakład grupy producenckiej owoców „Roja” w Regnowie, który uruchomiono w dniu 4 maja 2013 roku.
I tym owocowym akcentem, kończę dzisiejszą wizytę w pięknym Regnowie. Pewnie wkrótce tu wrócę, bo przede mną jeszcze dalsze zwiedzanie wschodniej części woj. łódzkiego !
POWRÓT DO BAZY WYPADOWEJ ROKICINY KOLONIA
Wieś Komorów.
Pukinin - dawna wieś królewska z powiecie rawskim.
Szkoła Podstawowa w Pukininie.
Droga wojewódzka nr 707 Pukinin - Rawa Mazowiecka.
Panorama na Rawę Maz. z pól wsi Pukinin. Na horyzoncie wataha BAZ OBCYCH... "ONI są wszędzie" !!!
Rawa Maz. ul.Skorupki 3 - kościół św. Pawła od Krzyża.

W kruchcie zawieszona jest tablica z wiadomościami na temat historii kościoła. Zobacz więcej WYCIECZKA Nr 363.
Parafia jest obsługiwana przez Ojców Pasjonistów. Obecny murowany kościół został zbudowany w roku 1790.
Kościół św.Stanisława Biskupa Męczennika i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej - Plac Piłsudskiego 9.
Dom Boży wybudowano na początku XVII wieku, jako kościół przy kolegium Jezuitów. Ufundował go Paweł Wołucki, biskup kujawski w 1613 roku. 
Miejska Biblioteka Publiczna i remiza OSP Rawa Mazowiecka.
Szkoła Podstawowa nr 1 im.Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum nr 1 – ul.Kościuszki 19.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej im. Haliny Konopackiej (polska lekkoatletka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska z 1928 roku).
Ośrodek położony jest nad zbiornikiem wodnym "Tatar". W lecie czynne jest tu strzeżone kąpielisko.
Cały akwen można objechać rewelacyjną drogą rowerową
Zbiornik powstał z wód rzeki Rawki i składa się z dwóch części oddzielonych jazem.
Większy akwen ma powierzchnie 55 hektarów, natomiast mniejszy, który jest Rezerwatem Przyrody "Rawka" - 18 hektarów. Jest to jedyny rezerwat wodny na terenie województwa łódzkiego.
Nazwa całego zbiornika pochodzi od miejscowości Tatar, stanowiącej dziś integralną część Rawy Mazowieckiej.
Pędzę dalej do wsi Zarzecze, która położona jest pomiędzy dwoma rzekami : Rawką i Czerwonką.
Szosa na odcinku Dziurdzioły-Nowe Byliny. Skręcam w prawo na Teklin.
Wieś Taklin w gminie Żelechlinek (powiat tomaszowski).
Jadę znakomitą szosą, przy której ustawiona jest tabliczka z informacją : "Projekt pn. "Remont i przebudowa drogi Naropna-Byliny Nowe (przez miejscowości Naropna-Feliksów-Łochów-Wolica-Teklin-Byliny Nowe)", został zrealizowany przez Gminę Żelechlinek w roku 2009 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
Drewniana chałupa w Teklinie z 1919 roku.
Osada Wolica.
W lesie pomiędzy Wolicą a Łochowem, jakiś "Wezuwiusz intelektu" wyrzucił uszkodzony sedes... Niestety taka jest smutna, polska rzeczywistość, że wielu moich rodaków nie szanuje przyrody i zostawia śmieci gdzie popadnie ! Gdybym tylko mógł wprowadzić w życie mój pomysł, to za taki czyn groziłaby kara bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i codzienna, przymusowa praca przy sprzątaniu miejsca i okolicy, w obrębie której czyn został popełniony. Byłby wtedy w Polsce porządek, o jakim się filozofom nie śniło !!!
Tablica treningowa nordic walking we wsi Feliksów, na trasie "Gminne szlaki rowerowe. Szlakiem natury, historii, kultury".

Tablica wyjazdowa ze wsi Naropna.
Budynek Urzędu Gminy Żelechlinek - zobacz WYCIECZKA Nr 108.
Pagórkowaty krajobraz wokół wsi Żelechlinek.
Wieś Karolinów.
Dom Ludowy w Karolinowie.
Budowa tego obiektu została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".
Kapliczka z figurą i obrazem Matki Boskiej.
Stary drewniak kryty strzechą w Karolinowie.
Kapliczka w lesie, przy rozjeździe do osad Ignatów i Dzielnica.
Droga przez las na odcinku Wola Łokotowa - Węgrzynowice.
Przed wsią Węgrzynowice Modrzewie skręcam w prawo w las. Jadę drogą pożarową, która przebiega m.in. przez Obszar Natura 2000 "Dąbrowy świetliste koło Redzenia". Przy piaszczystym dukcie ustawiona jest tablica edukacyjna projektu "Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego".
Jest to malowniczy szlak rowerowy, który prowadzi przez obszary leśne Rezerwatu Przyrody "Rawka".

Leśny dukt wiedzie do leśniczówki we wsi Stary Redzeń. Ustawiona jest tam kapliczka św.Huberta z tablicą "60 lat Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 417 "Jeleń" w Regnach. Święty Hubercie błogosław myśliwym, leśnikom i okolicznej ludności. Stary Redzeń Anno Domini 2013".
"W dziele budowania kapliczki uczestniczyli" - tablica z nazwiskami 11. osób.
Z boku kapliczki znajduje się witraż Św. Huberta - patrona łowiectwa i myśliwych.
Tablica wyjazdowa ze Starego Redzenia. Miejscowość graniczy z drogą wojewódzką nr 715.
Jadę cały czas prosto, do linii dwóch torowisk Koluszkowskiego Węzła Kolejowego (pomiędzy wsią Nowy Redzeń i rzeką Piasecznicą).
Przejeżdżam przez cudownie rozświetlony las do Będzelina.
Remiza strażacka OSP Będzelin.
Przejście dla pieszych na drodze woj. nr 716 w Będzelinie.
Czas szybko mija i około godz. 19:50 melduję się z powrotem w Rokicinach Koloni. Przejeżdżam obok zabytkowego budynku dawnego zjazdu poczty konnej, który zbudowano w 1848 roku. Obecnie mieści się w nim Gminny Ośrodek Kultury.
Potem dojeżdżam do skrzyżowania ulicy Sienkiewicza i Placu Ofiar 4 sierpnia 1943 roku. Kolumny kapliczki tworzą cztery wnęki, w których wiszą cztery obrazy świętych :
- Matki Boskiej Częstochowskiej
- Św. Józefa z Dzieciątkiem
- Matki Boskiej Królowej korony Polskiej
- Św. Floriana
We frontowej części kapliczki znajduje się tablica z inskrypcją : "Boże, błogosław nam w pracy-na pamiątkę zamordowanych w obozach niemieckich mieszkańców parafii Rokiciny tę figurę pobudowały rodziny i parafianie". W roku 2003 kapliczka została odnowiona przez rodzinę Miazków.
Wyprawę do Regnowa kończę pod rokicińskim kościołem pw. Świętej Rodziny, który znajduje się przy ul.Reymonta 23. To była fantastyczna wycieczka, która na długo pozostanie w mojej pamięci !

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Copyright © 2014 Mr SCOTT jedzie do... (-: , Blogger